płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Kruszenie częściowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Kruszenie częściowe stosuje się do materiału do górnej warstwy podbudowy; im ruch jest bardziej intensywny oraz im cieńsza jest warstwa ścieralna, tym jest ono bardziej potrzebne. Przy używaniu kamieni z kamieniołomów stosuje się kruszenie pełne. Dla uzyskania materiału kruszonego nieodsianego wskazane jest wykorzystać skałę średniej twardości, żeby zmniejszyć koszty wydobycia i kruszenia. Najbardziej pożądaną skałą do wykopywania podbudowy tą metodą jest wapień twardy lub średniej twardości, przy którego kruszeniu tworzą się w ograniczonej ilości cząstki drobne. Skały twarde nie nadają się do tego rodzaju podbudowy, gdyż przy ich kruszeniu trudno jest uzyskać odpowiednią ilość części drobnych. Skały miękkie są również nieodpowiednie, gdyż przy kruszeniu rozpadają się na zbyt wiele części drobnych. De produkcji kruszywa z kamienia łamanego używa się przewożnych zespołów, o dosyć dużej wydajności (50-:-60 tgodzinę). Materiał przekruszony ładuje się wprost na samochody albo do zasobnika lub odkłada się na zwały. Czasem stosuje się odsiewanie piasku z pospółki, jeśli jest go zbyt dużo lub też jest zanieczyszczony cząstkami ilastymi. Ale odpiaszczanie jest bardzo kłopotliwe i należy go unikać. c. Mieszanki kruszywa z dodatkami. Kruszywo, którego uziarnienie lub inne cechy nie odpowiadają wymaganiom technicznym, może być poprawione dodatkami innego materiału. Do żwirów lub pospółek pozbawionych części drobnych można dodawać piasek gliniasty. Dodawanie gliny jest praktycznie niemożliwe ze względu na trudności jej rozdrobnienia i wymieszania z kruszywem podstawowym. Dla uzupełnienia części drobnych można dodawać także popioły lotne, które znacznie polepszają stateczność takich chudych materiałów. Na specjalną uwagę zasługuje ulepszanie pospółek i kruszywa łamanego cementem. Należy jednak znaleźć tu właściwą miarę. Dodawanie zbyt dużej ilości cementu stwarza chudy beton z jego zaletami i wadami. Zbyt małe ilości cementu nie zmienią właściwości pospółki. Dlatego na ogól szuka się rozwiązań przy dodawaniu od 2 do 5% cementu. Celowe jest dodawanie cementu zarówno do kruszywa (naturalnego czy łamanego) chudego jak i tłustego (o dużej zawartości cząstek plastycznych). Dodatek cementu do kruszywa chudego polepsza, jego przydatność do zagęszczania i nadaje mu pewną spoistość. Dodatek cementu do materiału nadmiernie plastycznego neutralizuje szkodliwe działanie czą- stek drobnych, zmienia właściwości gliny i przekształca ją w glinę nie ulegającą pęcznieniu. Zachodzą przy tym procesy chemiczne, niezbyt dobrze jeszcze wyjaśnione, które zapobiegają dalszemu rozpadowi ziarn kruszywa. Zmienia się wskaźnik piaskowy; dodatek 4-:-5% cementu zmienia go znacznie (np. z 23 do 55). Wartość wskaźnika piaskowego wzrasta poważnie z czasem. Mieszanie kruszywa z dodatkami może być wykonywane na drodze lub w wytwórniach centralnych. Na ogół praktykuje się dodawanie wartościowych dodatków (cementu), w małych ilościach, w wytwórniach stałych. Równomierne rozprowadzenie małej ilości cementu za pomocą mieszania na drodze jest niemożliwe. [więcej w: castorama bielsko biała, modema łęki, dormed rypin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama bielsko biała dormed rypin modema łęki