płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

Krakow az po okolice Staszowa

Posted in Uncategorized  by admin
December 13th, 2018

W okolicy Krakowa gipsy występują w rejonie Krzeszowic koło wsi koło Swoszowic oraz w kilku innych miejscowościach. Złoże gipsów w Krzeszowicach stanowi soczewkę gipsów talkowych (największa zawartość CaS04 . 2H20 około 89%) w postaci kilku pokładów o miąższości od kilkudziesięciu centymetrów do i 8 m. Pokłady te zalegają na przemian z warstwami niebieskich iłów, których miąższość -waha się w granicach 0,50 . -; – 3 m. W najbliższej okolicy Krakowa gipsy wychodzą na powierzchnię w Borku Fałęckim, gdzie był kiedyś eksponowane. Są to przeważnie cienkie warstewki gipsów włóknistych, występujące na przemian z warstwami ilasto-łupkowymi oraz grubsze nieco pokłady gipsów typu skalistego. Złoże jest bardzo zanieczyszczone. Najważniejszym jednak rejonem występowania gipsów w Polsce jest obszar rozciągający się na północny wschód od Krakowa aż po okolice Staszowa. Cały ten obszar występowania gipsów należy podzielić na dwie -części: część położoną na południe od rzęki Nidy aż po Kocmyrzów, oraz obszar położony na północ od Nidy. Obszar położony na południe od Nidy pokrywa gruba warstwa lessów, dochodząca tu do kilkunastu i więcej metrów. Na północ od Nidy lessy nie występują, a pokrywę stanowi cienka warstwa ziemi ornej, tzw. rędziny. Grubość tej warstwy waha się w granicach od kilkunastu centymetrów do 1 metra. Ta różnica odzwierciedla się w ilości i rodzaju wychodów gipsowych na jednym i drugim terenie. Złoża nadnidziańskie stanowiące jak dotąd najbogatsze nasze zasoby surowcowe, badał szczegółowo i obszernie opisał Jan Czarnocki, a opracowanie nowszych wyników badań dokonali A. Trembecki i R. Nielubowucz. [więcej w: jaki odpływ liniowy, cięcie płyt meblowych, okno tarasowe przesuwne cena ]

Tags: , ,

Leave a Reply

Powiązane tematy z artykułem: cięcie płyt meblowych jaki odpływ liniowy okno tarasowe przesuwne cena