płytki podłogowe z kamienia
płytki podłogowe z kamienia, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne

domieszki bitumiczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Zawartość gliny powoduje zmniejszenie trwałości magazynowania gipsu ( sól kamienne, syngenit i polihalit ). powodują w spoiwach gipsowych zmniejszenie wytrzymałości. domieszki bitumiczne w spoiwach wysoko-palonych umożliwiają tworzenie się pęczniejącego siarczku wapniowego. Z tych względów należy zawsze przed rozpoczęciem eksploatacji złoża szczegółowo przebadać jego zanieczyszczenie i sposób oddziaływania zanieczyszczeń na produkt, który zamierza się uzyskać z danego surowca. Podane powyżej przykłady mają na celu tylko zwrócenie uwagi na możliwość niespodzianek w produkcji, gdy się uprzednio nie zbada złoża. W akcji normalizacyjnej dotyczącej surowca do produkcji spoiw gipsowych, zarówno w ZSRR jak i w Polsce, nie uwzględniono tego z dostateczną dokładnością. Normatywy określają jedynie najniższy dopuszczalny procent zawartości dwuwodnego siarczanu wapniowego w kamieniu gipsowym kierowanym do produkcji. Do produkcji gipsu budowlanego ustalono najniższą granicę zawartości CaS04 2H20 w surowcu normowym na 85%. W praktyce nasze surowce spełniają te warunki w lepszych granicach, gdyż odpowiedni wskaźnik wynosi około 88%. [przypisy: rozmiary rur, dobór naczynia przeponowego, malowanie okien drewnianych, blachodachówka cennik ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cennik dobór naczynia przeponowego malowanie okien drewnianych rozmiary rur